Epson M-260A: 76mm, 12V, AC=B

Артикулен номер: C41D152041

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-260A: 76mm, 12V, AC=B
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,6 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015360

C43S015360