Epson M-T207A: 58mm, 24V, HUS, PES, RPH, Cable=100mm, WP, Spool, Partial Auto Cutter

Артикулен номер: C41D378021

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-T207A: 58mm, 24V, HUS, PES, RPH, Cable=100mm, WP, Spool, Partial Auto Cutter
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,22 кг