Epson M-T245: 44.5mm*2, 24V, AC/F&P, NES.J, Roll paper holder, Spool

Артикулен номер: C41D036051

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-T245: 44.5mm*2, 24V, AC/F&P, NES.J, Roll paper holder, Spool
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,92 кг