Epson M-U110A: 76mm, 24V, Auto cutter, mark sensor, PES

Артикулен номер: C41D365001

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-U110A: 76mm, 24V, Auto cutter, mark sensor, PES
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,7 кг