Мастилен патрон Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink

Артикулен номер: C13T12944010

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Мастилен патрон Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink
Модели от серията

Други продукти от серията

Продукт
Брой отпечатани стр.
Брой отпечатани стр.:
32,2 ml
Брой отпечатани стр.:
11,2 ml
Брой отпечатани стр.:
7 ml
Брой отпечатани стр.:
7 ml
Брой отпечатани стр.:
7 ml