цвята S020412

Артикулен номер: C33S020412

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.