T048 Multipack (Bk, C, M, Y. LC, LM) - Retail Pack (untagged)

Артикулен номер: C13T0487401A

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

T048 Multipack (Bk, C, M, Y. LC, LM) - Retail Pack (untagged)