Продуктите за показване на изображения от Epson – идеалният устойчив ИТ избор

Посрещане на нуждите на настоящето без ущърб за бъдещите поколения

Сертификатът TCO е водеща глобална сертификация за устойчивост за електроника, създадена преди повече от 25 години. Критериите обхващат социално отговорно производство, околна среда, опазване на здравето и безопасност за потребителя и ергономичен дизайн. Специално за проекторите това включва и измерване на размера на изображението по сертификат TCO, за да се открие оптималния препоръчителен размер на изображението за всеки модел на продуктите.

Всички критерии са разработени от гледна точка на жизнения цикъл и покриват фазите на производство, използване и край на експлоатационния живот или възстановяване. Сертифицираните модели продукти и съответните производствени мощности се удостоверяват независимо за съответствие, наред с инициативите за устойчивост, подети от компанията, която притежава марката. Сертификат TCO се дава за 8 категории продукти, включително компютри, проектори и дисплеи и др. Сертификатът TCO е екологичен етикет от тип 1 по ISO 14024.

Сертификатът TCO помага на клиентите и производителите да понижават екологичните и социалните си рискове, като им дава възможност да предприемат конкретни стъпки към по-устойчив жизнен цикъл за електрониката.

Пълен списък на сертифицираните модели продукти може да се намери на адрес www.tcocertified.com

Производство

Изчерпателните критерии за сертификата TCO са предвидени за поддържане на устойчивост през целия жизнен цикъл на продукта: производство, използване и край на експлоатационния живот.

Социално отговорно производствоОсновни конвенции на МОТ, Харта за правата на детето на ООН, права, здраве и безопасност на работниците

Участие в инициативи за конфликтни минерали (3G+T) Процес за комплексна проверка на ОИСР или други подобни инициативи за отговорна добивна промишленост

Намалено въздействие върху околната среда при производството Система за опазване на околната среда (ISO 14001 или EMAS) за постоянно подобряване

Декларирано съдържание на материали Деклариран процент на съдържание на пластмаси за рециклиране

Ергономичност за потребителя Дизайн на продукта за качество на картината и ергономичност

Удължен експлоатационен живот на продукта Гаранции за продукта, наличност от резервни части

Здраве и безопасност за потребителя Електрическа безопасност, защита срещу акустичен шум и звукови пикове

Енергийно ефективни продукти и захранващи блокове Energy Star или еквивалентни

Декларирано потребление на електроенергия Декларирано потребление на електроенергия от продукта

Намаляване на вредните вещества Намаляване или премахване на тежките метали и вредните вещества (в повече спрямо RoHS)

Обратно приемане на продукта Фирмата, която притежава марката, предлага да приеме обратно продукта в края на експлоатационния живот

Продуктът и опаковката са предвидени за рециклиране Кодове за пластмасите, цялата опаковката е от материали за рециклиране

Декларирано тегло на продукта Декларирано общо тегло на продукта

Критерии за удостоверяване за сертификат TCO

Включва независимо удостоверяване на съответствието на продукта, завода и фирмата притежател на марката – преди и след сертифицирането.

Съответствие на завода/марката
Съответствие на продукта
Независимо удостоверяване

1. Преди сертифицирането

Удостоверяване на съответствието с критериите преди сертифицирането на продукта

Приложение

Притежателят на марката кандидатства за сертификат TCO

Въвежда се кодекс за поведение.
Последващ одит на завода
Последващо изпитване на продукта
Независимо удостоверяване

2. След сертифицирането

Последващо ежегодно удостоверяване на сертифицираните продукти

Продукти за показване на изображения от Epson и опазване на околната среда

Продуктите за показване на изображения от Epson са проектирани да намаляват отпечатъка на дейността на фирмите върху околната среда и да свеждат до минимум разхода на енергия както при прожектирането на картина, така и при бездействие. Технологията включва енергоефективен дизайн и опции за пестене на енергия в менюто „ЕКО“, а когато проекторът бездейства, режимът на ултраниска яркост намалява разхода на енергия при липса на прожекция.

С удоволствие съобщаваме, че нашите продукти за прожектиране вече са обозначени със сертификат TCO. Стремежът на Epson за постигане на най-високите стандарти за качество за продуктите означава, че сами управляваме значителна част от производството си в нашите мощности, с което улесняваме контрола върху работните практики през целия производствен цикъл – от производството до доставката. При това се стремим да конструираме компактни и енергоефективни продукти, които имат минимално въздействие върху околната среда, без това да се отразява на работните им показатели.

Хенинг Олсон, директор по корпоративната социална отговорност в Epson

Продукти със сертификат TCO

Свържете се с нас

За повече информация просто попълнете Вашите данни по-долу и представител на Epson ще се свърже с Вас.

Полетата със звездичка (*) са задължителни.

Моля, попълнете това поле
Моля, попълнете това поле
Моля, попълнете това поле
Моля, попълнете това поле
Моля, попълнете това поле
Искам да получавам по имейл информация относно бъдещи продукти от Epson, промоции, предложения и други събития.

Сравнение
Затвори

Сравнение на продукти

от 3 избрани

    Сравнение на избраните